Zásady ekologického provozu organizací se prosazují od poloviny 90. let. OECD s nimi začala pracovat od roku 1996 a v roce 2002 formulovala „doporučení pro zlepšování environmentálního profilu nakupování ve veřejné správě“. V témže roce stanovil Světový summit v Johannesburgu následující cíl: „Podporovat strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb“. Od 6. akčního programu pro životní prostředí definuje a doporučuje environmentálně šetrný provoz a nakupování také Evropská unie.

 V České republice se tento koncept začal výrazněji prosazovat až na přelomu milénia. Jedním z důležitých aspektů ekologického provozu se zabývala kampaň sdružení Arnika „Šetrné papírování“. Od roku 2002 se tomuto tématu věnuje Síť ekologických poraden STEP – prvním praktickým počinem byla ekologizace brněnské Kanceláře veřejného ochránce práv. V dalších letech tímto procesem prošla celá řada úřadů, soukromých i veřejných organizací a institucí. Více příkladů od nás i ze zahraničí najdete na našem webu a mnoho příkladů najdete v Databázi příkladů dobré praxe Ekologického institutu Veronica.

 
Na oficiální rovině prosazuje zelené nakupování a provoz i Ministerstvo životního prostředí Česká informační agentura životního prostředí CENIA.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Webové stránky jsme vylepšili a aktualizovali díky projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořenému z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

 www.swiss-contribution.cz www.mzp.cz