Tato kapitola se věnuje nákupu spotřebního zboží a vybavení, správnému výběru a ekoznačení. Na ekologický provoz úřadu se zaměřuje kapitola Provoz kanceláře.


Výběr nakupovaného zboží má významný vliv na životní prostředí. Na prvním místě to je množství – čím méně se spotřebuje i ekologicky šetrných výrobků, tím lépe. Nakupujeme tedy pouze nezbytosti. Dále je potřeba se zamýšlet nad původem, materiálem, toxicitou, recyklovatelností, (ne)bezpečností pro zdraví... Kritérií je mnoho. Výběr mohou usnadnit ekoznačky, které mohou získat pouze výrobky šetrné k životnímu prostředí, což garantují nezávislé organizace. Mnoho šetrných výrobků však ekoznačku nemá a přesto je lze jen doporučit – například jízdní kolo na cestu do práce nebo obyčejný ocet na úklid. Druhou stranou mince je pak greenwashing – tvrzení, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí, ačkoliv to není pravda nebo nelze tuto skutečnost objektivně ověřit.

V dalších kapitolách najdete informace o ekoznačení obecně a doporučení pro nákup v jednotlivých oblastech. Nedoporučujeme konkrétní výrobky či značky, ale pouze kritéria, kterých by si měl spotřebitel při nákupu všimnout. Ve většině případů je v každé oblasti na trhu široká nabídka produktů a není problém si vybrat ten, který vyhovuje našim potřebám a nezatěžuje zbytečně životní prostředí. Environmentální kritéria lze zahrnout i do výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, blíže viz kapitoly Legislativa a Veřejné zakázky.

 

Kam dál?

Pravidla zeleného nakupování

Ekoznačení

Veřejné zakázky a environmentální a sociální kritéria

Papír a papírové výrobky

Kancelářské potřeby

Elektrospotřebiče

Nábytek, vybavení, nátěrové hmoty

Občerstvení a stravování

 


 

Webové stránky jsme vylepšili a aktualizovali díky projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořenému z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

 www.swiss-contribution.cz www.mzp.cz