Veřejným i soukromým subjektům nabízíme služby v oblasti zavádění environmentálně šetrného provozu a vzdělávání.
 
Zavádění environmentálně šetrného provozu

 • vstupní analýza (pokrývá oblasti: kancelářské potřeby, kancelářská technika, vybavení kanceláří, energie, osvětlení, voda, úklid, odpady, doprava, občerstvení/potraviny) včetně návrhů na opatření a zlepšení
 • pomoc při vypracování akčního plánu zavádění šetrného provozu včetně návrhu monitorovacích kriterií
 • zpracování hodnotící zprávy shrnující aktivity a výsledky za dané období
 • proškolení zaměstnanců – informační, motivační, rozsah 2-6 hodin
 • informační a komunikační podpora zaměřená na zaměstnance, klienty, média
 • metodická a odborná pomoc při zavádění environmentálních a sociálních kritérií do veřejných zakázek a nákupů
 • ad hoc konzultační podpora

Služby lze kombinovat dle potřeb zadavatele.

Cena: Základní analýza za 6 000 Kč v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb. Rádi vám připravíme konkrétní nabídku.
 

 

Vzdělávání pracovníků v oblastech souvisejících s ekologickým provozem

Nabízíme akreditované kurzy (akreditace u Ministerstva vnitra). Kurzy mají 4 hodinovou časovou dotaci, lze je kombinovat v rámci jednoho seminárního dne. Vystavíme potvrzení o absolvování akreditovaného kurzu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. STEP je akreditovanou vzdělávací institucí podle tohoto zákona. 

Nabízíme také individuální kurzy podle preferencí klienta s individuální volbou témat a časovou dotací.

 • Environmentálně příznivý provoz instituce (AK/PV-167/2014)

Úvodní kurz představující principy a důvody pro ekologický provoz instituce.

 • Environmentálně příznivá opatření v institucích krok za krokem (AK/PV-168/2014)

Jak na ekoprovoz, příprava akčních plánů, environmentální analýza, sledování, měření a hodnocení.

 • Environmentálně příznivý provoz institucí: Od teorie k praxi I. (AK/PV-169/2014)

Tematický kurz k ekologickému provozu zaměřený na papír a kancelářské potřeby (úspory, výběr), jídlo a potraviny (výběr, ekoznačení, fairtrade, nápoje), odpady (předcházení, třídění recyklace), úspory vody, ochranu živočichů ve městech.

 • Environmentálně příznivý provoz instituce: Od teorie k praxi II. (AK/PV-10/2014)

Tematický kurz k ekologickému provozu zaměřený na úspory energie v budovách, nákup a provoz výpočetní techniky, úklid a úklidové prostředky, interiéry budov a dopravu.

 • Environmentálně příznivý provoz instituce: Příklady a případové studie (AK/PV-171/2014)

Přehled legislativy, certifikace a systémy řízení v ekoprovozu, vybrané příklady z ČR a EU a jejich podrobná prezentace.

 

 

Vzdělávání v dalších dovednostech

Nabízíme akreditované kurzy (akreditace u Ministerstva vnitra). Kurzy jsou určeny pro nejvýš 15 účastníků, časová dotace je 6 hodin:

 • Pozitivní komunikace a motivace k dosahování cílů (AK/PV-172/2014)

Zásady úspěšné komunikace, emocionální inteligence, motivační faktory.

 • Jak komunikovat cíl - komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací (AK/PV-173/2014)

Analýza osobnosti, argumentace, překonávání nesouhlasu, zvládání stresu - včetně praktických nácviků.

Témata lze kombinovat a rozsah uzpůsobit požadavkům zadavatele.

Cena: Orientačně 4 500 Kč/4 hodiny školení. Rádi vám připravíme konkrétní nabídku v závislosti na rozsahu a složitosti  poptávky.

 

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Nabízíme pomoc s přípravou veřejných zakázek - vkládání environmentálních a sociálních kritérií. Nabízíme kontrolu a dílčí úpravy zadávací dokumentace z pohledu environmentálních kritérií, doporučení a formulace vhodných kritérií s ohledem na obsah zakázky.

Zaměřujeme se na oblasti:

Cena: Orientačně 600 Kč/hodinu v závislosti na rozsahu poskytnutých služeb. Rádi vám připravíme konkrétní nabídku. 

 

 

Kontakt:        
Mgr. Renata Placková
tel.: 737 136 911                                    
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

Webové stránky jsme vylepšili a aktualizovali díky projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořenému z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

 www.swiss-contribution.cz www.mzp.cz