Zelené nakupování a komerční úklid se netýkají pouze používání ekologicky šetrných výrobků a čisticích prostředků, ale také uplatňování moderních pracovních metod. Při opatřeních v této oblasti je obzvláště potřeba věnovat pozornost komunikaci se zaměstnanci a personálem úklidu. Definici ekologického úklidu připravila STEP spolu s Českou asociací úklidu a čištění.

Dojem čistoty a uklizenosti je mnohdy falešný. Lesk a příjemná vůně nemusí mít s čistotou a hygienou mnoho společného. Navozují pocit čistoty, i když uklizeno bylo nedostatečně, a většinou svědčí spíše o použití většího množství chemických prostředků.

 


Většinu nečistot lze odstranit šetrnými čistícími prostředky pro mechanické čištění, víceúčelovými čistícími prostředky či zředěným octovým roztokem - a to s pomocí mechanických pomůcek. Mnohé speciální prostředky se tak stanou zbytečnými, a to i s ohledem na požadovanou hygienickou nezávadnost zařízení.

 • Věnujte pozornost výběru vhodného prostředku. Dávejte přednost prostředkům bez fosfátů a bez chloru. Dávejte přednost výrobkům s ekologickým značením, např. Ekologicky šetrný výrobek.
 • Používejte syntetické čisticí a desinfekční prostředky jen tam, kde je to opravdu nutné. Většinu nečistot lze odstranit šetrnými čistícími prostředky pro mechanické čištění, víceúčelovými čistícími prostředky či zředěným octovým roztokem - a to s pomocí mechanických pomůcek.
 • Dávejte přednost čisticím prostředkům s vysokou koncentrací. Stejný objem vám tak vydrží podstatně déle než u běžného prostředku. Navíc omezíte množství odpadů a ušetříte místo.
 • Věnujte pozornost správnému dávkování. Vyžadujte používání dávkovacích lahví, dávkovacích uzávěrů, s jejichž pomocí lze prostředky odměřit přesně a snadno.
 • Při používání myčky nádobí dbejte na správné rozložení nádobí podle návodu, myčku plně vytěžujte, ale nepřeplňujte.
 • Vodní kámen odstraňujte ze smaltu a porcelánu octem a práškem, z chromovaných armatur hadříkem namočeným v horkém roztoku sody. Utěrkou z mikrovláken namočenou v teplé vodě lze vodní kámen z armatur odstranit mechanicky bez jakéhokoliv chemického prostředku.
 • Armatury leštěte suchým hadříkem, případně po použití sody pokapejte citrónovou šťávou.
 • Předcházejte ucpání odpadů. Pro čištění používejte mechanických způsobů (sítka, zvony). Vyhněte se použití speciálních chemikálií pro uvolnění ucpaných odpadů, použijte raději instalatérskou pružinu. Sifon lze také opatrně rozebrat a odstranit ucpávku ručně.
 • Umyvadla a WC lze čistit případně čisticím práškem a kartáčem na WC. Speciálním desinfekčním prostředkům na WC není nutné používat. Pro odstranění močového kamene a desinfekci doporučujeme použití octa, který je nejlépe nechat působit několik minut nebo lépe přes noc. Aby ocet nestékal po stěnách příliš rychle, lze jej přimíchat do gelového mycího prostředku (typu jar) a nechat působit. Při používání univerzálního čisticího prostředku vybírejte značku Ekologicky šetrný výrobek. ekologicky šetrný výrobek
 • Zápach na toaletách lze odstranit pravidelným úklidem a dobrým větráním, pokud je to potřeba, použijte několik kapek přírodních vonných esencí na vhodném nosiči (např. vonné dřevěné kuličky, pytlíčky se sušenou levandulí nebo jinou aromatickou bylinou atd.) Není třeba používat speciální vůně na WC.

Definice ekologického úklidu

Definici vypracovala Síť ekologických poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu a čištění (CAC).
Ekologicky šetrnější způsob úklidu je takový, při kterém je z důvodu snížení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví úklidového personálu a osob v uklízených prostorách přebývajících minimalizováno použití chemických a desinfekčních prostředků na míru nezbytnou pro splnění hygienických standardů a je maximalizován důraz na využití působení teploty, mechanického působení a doby působení.

Hlavními znaky ekologicky šetrného úklidu jsou:

Prevence znečištění: Využívání opatření, která brání znečištění (např. rohože a čisticí zóny na frekventovaných místech – vchody do budov, místa před nápojovými automaty, přechody mezi jednotlivými prostory – např. výroby a administrativní části, vchody na WC a podobně), což snižuje frekvenci úklidu a množství potřebných chemických prostředků.

Důraz na mechanické působení, čas působení a teplotu, což vede k omezení používání chemických prostředků.

Chemické prostředky je nutné používat dle správně zvolených účinných látek a míry znečištění.

Omezení škály používaných výrobků, centrální skladování a přesné instrukce jak čisticí prostředky používat úsporně a efektivně (včetně jejich dokumentace a především správného dávkování a kontroly skutečné spotřeby) pro personál při rozdělování čisticích prostředků.

Z chemických prostředků jsou upřednostňovány ty splňující maximum kritérií ekologické šetrnosti. Mezi tato kritéria patří absence či nízká koncentrace látek škodlivých pro zdraví i životní prostředí v rozředěném stavu (dle směrnic pro environmentální značení výrobků), vyšší koncentrace účinných látek v koncentrátu určeném k ředění, recyklovatelnost obalu. Kritéria ekologické šetrnosti splňují výrobky s certifikátem „Ekologicky šetrný výrobek“ (ČR), „The Flower“ (EU) nebo jiného nezávislého systému environmentálního značení výrobků. K takto preferovaným prostředkům se počítá i čistá voda, 8% roztok kyseliny octové (kuchyňský ocet) nebo roztok kyseliny citrónové.

Nepoužívání produktů, které nejsou nezbytně nutné (např. speciální desinfekční prostředky, zejména na bázi chlornanu sodného a dezodoranty na WC).

Přesné dávkování používaných čisticích prostředků: jen tolik, kolik je skutečně potřebné a tak málo, jak je možné pro zajištění dostatečného čisticího účinku a splnění hygienických standardů. S tím souvisí používání přesných dávkovacích pomůcek (dávkovací lahve, dávkovací uzávěry, uzavřené dávkovací systémy)

Používání takových pomůcek, které napomáhají nižší spotřebě a potřebě chemických přípravků, jako jsou např. mikrovláknové utěrky a mopy. Dále uzavírání pórů materiálů v pravidelných intervalech (voskování, impregnace, krystalizace, vyplňování pórů atd.), aby nebylo nutné v rámci úklidu používat hloubkové čističe či radikální odstraňovače a na běžnou údržbu bylo možné používat jen minimální množství chemických prostředků.

Úklidový personál má přehled o dopadu různých účinných látek a přísad na životní prostředí a lidské zdraví (jak uklízečů a uklízeček tak i dalších osob včetně managementu, který pracovníky přímo řídí).

 

Úklid, úklidové prostředky a ekoznačky

Pro úklidové prostředky je v platnosti několik ekoznaček. Při nákupu je možné buď přímo vybírat produkty, které jsou jimi označeny, nebo požadavky, které musí splňovat, je možné zahrnout do zadání veřejných zakázek (jak na to při poptávání úklidových prostředků i služeb najdete zde). Při nákupu ovšem nezapomínejte, že nejekologičtější úklidové prostředky - mikrovláknové utěrky a mopy, ocet, horká voda, soda a mýdlo - ekoznačky nemají a přesto s nimi lze uklízet dobře, efektivně a velice levně.

Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek má v této oblasti směrnice:

 • č. 03 – 2012 Prací prostředky;
 • č. 07 – 2015 Univerzální čisticí prostředky;
 • č. 09 – 2015 Hygienický „tissue“ papír (patří sem např. toaletní papír);
 • č. 71 – 2013 Mycí prostředky do automatických myček nádobí používaných v průmyslu a institucích;
 • č. 72 – 2013 Prací prostředky používané v průmyslu a institucích.

Znění jednotlivých směrnice najdete na webových stránkách Cenia.

 

Ekoznačka EU (Květina) je propůjčovaná na základě plnění podmínek stanovených Rozhodnutím Komise. Aktuálně jsou stanovena kritéria pro tyto úklidové prostředky:

 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (č. 2011/383/EU);
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (č. 2011/263/EU);
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (č. 2011/382/EU);
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (č. 2011/264/EU);
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (č. 2012/721/EU).

Podrobné informace o ekoznačkách EU (stránky v angličtině, kritéria a Rozhodnutí jsou dostupná ve všech jazycích EU) najdete na stránkách Programu ekoznačení.Ke stažení

Metodika pro odpovědné zadávání veřejných zakázek - Úklidové prostředky a služby, STEP 2016

Uklízíme ekologicky (pdf, 4 strany) - stručný a přehledný infolist o ekologickém úklidu, druhé vydání, prosinec 2011
Úklid a čištění - Informační list s podrobnými kritérii pro úklid a čištění (pdf, 6 stran) - podrobná kritéria úklidu, popis barevného kódování, seznam nežádoucích látek
Průvodce zeleným nakupováním úklidových a čisticích produktů a úklidových služeb (pdf, 19 stran), včetně vzorů veřejných zakázek na úklid, definice ekologického úklidu, plán standardu úklidu
Úklid a čištění - studie (pdf, 22 stran)
Úklid a čištění - rešerše (pdf, 11 stran)

Příloha k rešerši - úklid a čištění (Seznam úklidových prostředků)