Komunikace, informace, PR
Komunikace, informace, PR

AKTUÁLNĚ: Vydali jsme soubor metodik k odpovědnému zadávání veřejných zakázek. Podrobný návod, jak do zakázek vložit environmentální a sociální kritéria najdete zde

 

Zelené úřadování je zkrácený název pro ekologický provoz institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra. Tento přístup může být samozřejmě uplatněn i v dalších organizacích včetně neziskových či v soukromých firmách. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. úspory energie, oboustranný tisk dokumentů apod.) a jednak nakupování. Setkat se můžete i s termínem green/sustainable public procurement (GPP/SPP).


Zelené nakupování znamená výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, dopravní vzdálenost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fair trade).

K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria vám poradí soubor metodik Odpovědné veřejné zakázky, který vydala Síť ekologických poraden.

 

Více o začátcích zeleného úřadování se dozvíte v kapitole Z historie a v Příkladech od nás a ze zahraničí. Co k tomu říká legislativa najdete zde.             

       

        

Stránky spravuje Síť ekologických poraden ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.

                                                

 

                        

 


 

Webové stránky jsme vylepšili a aktualizovali díky projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořenému z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

 www.swiss-contribution.cz www.mzp.cz