Ekologický nákup
Ekoznačky, výběr, nezbytnosti a zbytečnosti
Ekologický úklid
Kde všude se hodí ocet? Ne/potřebná chemie...
Odpady na úřadě
Předcházení, třídění, recyklace
Kancelářské potřeby
Jak vybrat nejedovaté fixy? A jak ty nejvíc eko?
Komunikační strategie
Řekněte všem, že máte ekologickou kancelář
Nábytek, vybavení, nátěry
Jak si neotrávit pracovní prostředí
Zásady úsporného osvětlení
Osvícené osvětlení

 

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně šetrné chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra. Tento přístup může být samozřejmě uplatněn i v dalších organizacích včetně neziskových či v soukromých firmách. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. úspory energie, oboustranný tisk dokumentů apod.) a jednak nakupování. Setkat se můžete i s termínem green/sustainable public procurement (GPP/SPP).

Zelené nakupování znamená výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, dopravní vzdálenost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fair trade).

Více o začátcích zeleného úřadování se dozvíte v kapitole Z historie a v Příkladech od nás a ze zahraničí. Co k tomu říká legislativa najdete zde.

                             

Stránky spravuje Síť ekologických poraden ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.