Aktuálně (2019): Nové informace v oblasti šetrné zimní údržby komunikací.

Zelené úřadování je zkrácený název pro ekologický provoz nejrůznějšího typu institucí. Instituce mohou být financované z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra, ale pravidla se dají uplatnit i v dalších organizacích: v soukromých firmách. v neziskových organizacích. Ekologický provoz zahrnuje jak systém ekologického nakupování (zboží i služeb), tak i systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. nastavení režimů zhasínání v místnostech, pravidla oboustranného tisku dokumentů).

Ekologické nakupování znamená výběr zboží i služeb, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, dopravní vzdálenost, obsah toxických látek atd. Kromě ekologického hlediska je třeba zohlednit i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fairtradové zboží).

K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria vám poradí soubor metodik Odpovědné veřejné zakázky, který vydala Síť ekologických poraden STEP.

Projděte si velmi podrobné informace k ekologickému nakupování a provozu, nahlédněte do stručné historie, inspirujte se příklady od nás a ze zahraničí. Co k tomu říká legislativa najdete zde.

Jednotlivé tematické oblasti

Pravidla zeleného nakupování

Ekoznačení

Veřejné zakázky a environmentální a sociální kritéria

Papír a papírové výrobky

Kancelářské potřeby

Elektrospotřebiče

Nábytek, vybavení, nátěrové hmoty

Občerstvení a stravování

Osvětlení

Úklid a čištění

Hospodaření s vodou

Doprava

Nechemické odstraňování plevele (např. kolem budov, na přilehlých plochách, parkovištích, chodnících)

Jak uspořádat akci ekologicky

Zimní údržby komunikací