Aktuálně: Vydali jsme soubor metodik k odpovědnému zadávání veřejných zakázek. Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak do zakázek vložit environmentální a sociální kritéria.

 

Zelené úřadování je zkrácený název pro ekologický provoz institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra. Tento přístup může být samozřejmě uplatněn i v dalších organizacích včetně neziskových či v soukromých firmách. Zahrnuje jednak systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. úspory energie, oboustranný tisk dokumentů apod.) a jednak nakupování.

Zelené nakupování znamená výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, dopravní vzdálenost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fairtradové zboží).

K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria vám poradí soubor metodik Odpovědné veřejné zakázky, který vydala Síť ekologických poraden STEP.

Projděte si velmi podrobné informace k ekologickému nakupování a provozu, nahlédněte do stručné historie, inspirujte se příklady od nás a ze zahraničí. Co k tomu říká legislativa najdete zde.

Jednotlivé tematické oblasti

Pravidla zeleného nakupování

Ekoznačení

Veřejné zakázky a environmentální a sociální kritéria

Papír a papírové výrobky

Kancelářské potřeby

Elektrospotřebiče

Nábytek, vybavení, nátěrové hmoty

Občerstvení a stravování

Osvětlení

Úklid a čištění

Hospodaření s vodou

Nechemické odstraňování plevele (např. kolem budov, na přilehlých plochách, parkovištích, chodnících)

Jak uspořádat akci ekologicky