V České republice celková spotřeba papíru v roce 2002 překročila 100 kg na obyvatele a rok a dále roste; za rok 2008 dosáhla cca 150 kg a v posledních letech mírně klesla na 130 kg. Do domácností se přitom dostane 30-50 % papíru. Ostatní spotřebují firmy, obchody a také úřady. Vize, že se s nástupem elektronických médií spotřeba papíru na tisk ustálí nebo dokonce klesne, se nenaplnila, ba právě naopak. Práci v kanceláři bez počítače s tiskárnou a bez dostupné kopírky si stěží dokážeme představit, když si uvědomíme, na co všechno se papír používá. I tak lze však velmi jednoduchými opatřeními jeho spotřebu podstatně snížit a ušetřit část nákladů i životní prostředí. Zde je několik možností:


Dvakrát měř, jednou tiskni...

Využívejte kontrolní funkce softwaru (nástroje pravopisu, náhled před tiskem). Při drobných chybách netiskněte celý dokument znovu, ale ručně opravte a potvrďte razítkem. Toto označení informuje příjemce o vědomém omezování zbytečné spotřeby papíru prostřednictvím ručních oprav malých chyb.


Papír využívejte z obou stran

Kopírujte a tiskněte oboustranně a zmenšeně (více stránek na list), aby plocha papíru byla co nejefektivněji využita. Papíry potištěné z jedné strany používejte pro psaní poznámek, tisk konceptů apod. (pokud lze vzhledem k ochraně osobních údajů). Dopisní obálky lze používat opakovaně, např. pro vnitřní poštu.

{youtube}cK5mAF7unqY|680|350|0{/youtube}
 

 

 

 

 

Dávejte přednost (kde je to možné) elektronické verzi dokumentace a korespondence

Do patičky emailu je vhodné umísti text typu "Netiskněte tento email, šetříte životní prostředí"

 

Odmítejte reklamu

Každoročně přijde do schránek kolem 15 kg reklamních materiálů. Ty jsou obvykle tištěny na lesklém, hlazeném či potahovaném (křídovém) papíře, který je nejobtížněji recyklovatelný. Pokud si dáte na schránku nápis odmítající reklamu, nesmí vám ji tam distributoři vhazovat (podle zákona 40/1995 o regulaci reklamy). Podle počtu označených schránek se také snižuje celkový náklad tištěné reklamy, protože si distributoři vedou evidenci.


V kanceláři používejte výrobky z recyklovaného papíru

Kancelářských výrobků z recyklovaného papíru je cela řada: papíry, sešity, bloky, obálky, tiskopisy všeho druhu, desky, složky, rychlovazače, pořadače. Z recyklovaného papíru můžeme dále nakupovat i hygienický papír, ručníky, ubrousky. Na našem trhu už je relativně bohatá nabídka 100% recyklovaných kancelářských papírů vhodných k použití do kopírek a tiskáren. Používání recyklovaného papíru schvalují i výrobci této techniky (průzkum mezi výrobci techniky, který provedlo sdružení Arnika najdete zde). Přečtěte si studii o veřejných zakázkách (pdf) na příkladu poptávání recyklovaného papíru, včetně všech parametrů, který by poptávaný papír měl mít. Recyklovaný papír se hodí i k dlouhodobé archivaci (skartační znak A), pokud splňuje podmínky normy ISO 9706, což některé recyklované papíry plní (ostatně ani každý ne-recyklovaný papír nelze pro archivaci použít).

 

Na výrobu propagačních materiálů (zpravodaje, publikace, informační letáky, vizitky…) používejte recyklovaný papír

Recyklovaný papír splňuje všechny potřebné parametry pro tisk a to i průmyslový, např. pro knihy, časopisy či plakáty. K dispozici jsou různé barvy i gramáže, tzn. tvrdý karton vhodný na vizitky, přebaly knih atd.; měkký papír na tisk letáků a dalších propagačních letáků – podle nabídky tiskárny, kopírovacího centra apod. Na materiál je vhodné uvést informaci: tištěno na recyklovaném papíře.

 

Používejte papír s důvěryhodnou ekoznačkou

Pro papír existuje řada technických směrnic Ministerstva ŽP, podle kterých se uděluje ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek. U papíru se můžete setkat také se zahraničními ekoznačkami – Modrým andělem a Severskou labutí, případně ekoznačkou EU - Květinou. Sešity Krkonošských papíren označené jako „eko“ (např. Eko 544 – sešit linkovaný, velikost A5) jsou vyráběny z recyklovaného papíru (bez garance velikosti podílu recyklátu, jde o prohlášení výrobce). Vodítkem může být i označení typu „vyrobeno ze sběrového papíru“, kde je ale potřeba mít na paměti, že jde o prohlášení výrobce a nikoliv nezávisle ověřený fakt.

 

Některé ekoznačky se vztahují i na zpracované výrobky nebo výrobní postupy:

Ekologický kritéria pro udělení ekoznačky EU pro tištěný papír (Rozhodnutí Komise 2012/481/EU)

Ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro grafický papír (Rozhodnutí Komise 2019/70)

Ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům z tištěného papíru, papírové kancelářské potřeby a papírové odnosné tašky (Rozhodnutí Komise 2020/1803)Využívejte papír ze dřeva z dobře obhospodařovaných lesů – FSC


Pokud není možné použít recyklovaný papír, můžete zvolit papír s certifikátem Forest Stewardship Council. V zahraničí se používá běžně i pro tisk knih, u nás na tomto papíře vyšly některé z knih o Harry Potterovi. S touto ekoznačkou se setkáte často - na obálkách, papírech, složkách i nápojových kartonech. Často jde o FSC mix, kdy je část dřeva z necertifikovaných lesů. Některá kritéria (například původ pouze z legální těžby dřeva) musí plnit všechny použité suroviny. Více najdete na www.czechfsc.cz

 

K nákupu dřeva z šetrně obhosdpodařovaných lesů vydalo Czech FSC podrobnou Metodiku nakupování pro veřejnou správu.

 Můžete se také setkat s logem PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification scheme. Je poněkud méně známé a rozšířené než FSC. Garantuje legální původ dřeva a obhospodařování podle zákonných norem, ale nevyžaduje přísné environmentální standardy pro péči o les a těžbu dřeva jako FSC. Více na www.pefc.cz.

 

Vyhněte se papíru bělenému chlórem


Naprostá většina prodávaných papírů je silně bělená, ačkoliv to při běžném tisku nemá velké opodstatnění (mimo barevný tisk, kdy může našedlá či krémová barva papíru měnit barevné podání tisku). Jde pouze o estetický vjem a zvyk. Pokud potřebujete bělený papír, využijte takový, který není bělený chlórem (Total Chlorine Free, TCF) nebo bělený bez elementárního chlóru (Elemental Chlorine Free, ECF). Výroba chlóru je náročná, často ji doprovází úniky rtuti (hodně se vyrábí ve Spolaně Neratovice) a je toxický i při vlastním bělení. Papír lze bělit i jinými způsoby, např. za použití netoxického peroxidu vodíku. Papír s ekoznačkou EŠV, ekoznačkou EU, Modrým andělem nebo Severskou labutí je vždy bělený bez chlóru.

  


Šetrná likvidace úředních tiskovin – snadno a jednoduše i pro důvěrné dokumenty


V dnešní době už na trhu působí řada firem, která nabízí garantovanou likvidaci úředních tiskovin. Stačí si na trhu vybrat. Pozor: nechte si předložit dobrozdání, že daný rozřezaný, či jinak nakouskovaný papír dávají do papíren, nikoliv do spalovny, což je také jeden ze způsobů likvidace (skartace) dokumentů. Výhodou je, že firma přijede za Vámi, nevýhodou možná cena. Hledejte firmy zaměřené na „skartaci dokumentů“ či „vyřazování dokumentů“. Některé nabízí i vracení použitelných šanonů a složek. Další možností ekologické likvidace je skart po dohodě s provozovatelem zavézt do nejbližší papírny vyrábějící recyklovaný papír a tam jej osobně vhodit do rozvlákňovače. Tuto cestu řada papíren nabízí i pro malá množství papíru, třeba likvidaci archivu a účetnictví drobných podnikatelů.

 

Ke stažení

Informační list k papíru a papírovým výrobkům (pdf, 5 stran)

Metodika pro odpovědné zadávání veřejných zakázek - Nákup kancelářského papíru a zadávání tisku formou zakázek, STEP 2016

Veřejné zakázky na příkladu nákupu papíru (pdf, 29 stran), včetně specifikace technických parametrů papíru: gramáž, tloušťka, opacita, zaklížení, hrubost....