Nové: Vydali jsme novou publikaci Příklady dobré praxe. Environmentálně šetrný provoz institucí (zdarma ke stažení), ve které najdete příklady environmentálně šetrného provozu veřejných institucí z celé České republiky. Předkládané příklady pokrývají celou škálu institucí, od malých po velké. Kromě komplexní ekologizace provozu celých institucí jsou v publikaci i příklady jednotlivých ekologicky odpovědných veřejných zakázek. Na závěr jsou komentované  odkazy na další literaturu věnovanou environmentálně šetrnému provozu institucí.

Zelené úřadování je zkrácený název pro ekologický provoz nejrůznějšího typu institucí. Instituce mohou být financované z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské či krajské úřady, školy, školky, penziony pro důchodce, kulturní centra, ale pravidla se dají uplatnit i v dalších organizacích: v soukromých firmách. v neziskových organizacích. Ekologický provoz zahrnuje jak systém ekologického nakupování (zboží i služeb), tak i systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. nastavení režimů zhasínání v místnostech, pravidla oboustranného tisku dokumentů).

Ekologické nakupování znamená výběr zboží i služeb, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, dopravní vzdálenost, obsah toxických látek atd. Kromě ekologického hlediska je třeba zohlednit i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fairtradové zboží).

K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria vám poradí soubor metodik Odpovědné veřejné zakázky, který vydala Síť ekologických poraden STEP.

Projděte si velmi podrobné informace k ekologickému nakupování a provozu, nahlédněte do stručné historie, inspirujte se příklady od nás a ze zahraničí. Co k tomu říká legislativa najdete zde.

Jednotlivé tematické oblasti

Pravidla zeleného nakupování

Ekoznačení

Veřejné zakázky a environmentální a sociální kritéria

Papír a papírové výrobky

Kancelářské potřeby

Elektrospotřebiče

Nábytek, vybavení, nátěrové hmoty

Občerstvení a stravování

Osvětlení

Úklid a čištění

Hospodaření s vodou

Doprava

Nechemické odstraňování plevele (např. kolem budov, na přilehlých plochách, parkovištích, chodnících)

Jak uspořádat akci ekologicky

Zimní údržby komunikací